Hiển thị một kết quả duy nhất

16,500,000
18,000,000
17,500,000
19,000,000
23,000,000
20,000,000
32,000,000